Image

綠色等級:深綠

記得細個跟阿嫲去街市買餸,行到菜檔有嘢睇……菜檔嬸嬸手執一張報紙一條草繩唔駛三秒就綁好斤菜俾你,真環保! 之前要帶住一對仔女去買餸,為左方便乾淨,只係會去超市,但係煮完餐飯,望住個垃圾筒就覺得折墮,買條魚用兩個袋,買菜有個透明袋,買肉仲有個發泡膠碟加保鮮紙,埋單時再每樣濕貨俾多個透明袋你入,死未?! 後來仔女都一齊返學,我就可以自己去街市買餸,發覺魚檔都係好“衛生”,會用兩個膠袋裝條魚,行多幾步啲魚腥水照樣滴出來。 自此開始,每次買餸就帶住兩個盒,一個裝魚一個裝肉,加個環保袋,將所有菜同生果擺晒落去,一個膠袋都唔駛用。 記得初時菜檔嬸嬸成日想俾個袋我入住啲濕嘅菜或者好多泥嘅馬蹄,話驚整污糟個環保袋,又好可憐我咁話:返去有排執呀~ 煮一餐飯幾多功夫呀……洗多個袋又有幾麻煩丫? 難得街市各位叔叔嬸嬸唔嫌麻煩,見我攞親個盒出來都好有禮貌好客氣,日日都讚我一次。今日菜檔嬸嬸話:如果多啲人好似你咁用環保袋就好喇,啲個街市得兩個人係咁,你係其中一個,唉…得兩個咁少有鬼用咩? 其實用清水洗下個環保袋唔駛十秒,怕功夫多嘅不如唔好煮飯啦……出街食咪得囉!尤其是屋企請工人姐姐嘅,佢都拉得架車去街市啦,俾多兩個盒佢用,又唔駛你洗?!

*以上文章由環保路上另一途人CRYSTAL撰寫

廣告