McDonald記得以前睇粵語長片,窮人稍為賺到少少錢都會買隻燒鵝慶祝下,今日富裕嘅香港人有錢竟然食過期化學肉一方面我對於現今化學品有化腐​​杇為神奇、起死回生的作用而嘖嘖稱奇,另一方面我唔明點解要用錢去買啲屎黎食。加工肉唔係屎?唔係卦?從屠宰個刻開始,阿豬阿牛阿雞都嚇到屎尿齊標,你問我有冇完全清洗乾淨先去整足三両、豬柳漢堡同麥樂雞?你自己諗下啦。2011年 Jamie Olivers 已踢爆美國嘅麥記Ammonium hydroxide(氫氧化銨)洗牛肉渣,殺菌喎。呢種化學品亦會用喺啲清潔劑裡面。你試想下你阿媽喺屋企煮飯時落萬潔寧呀,藍威寳同洗潔精洗舊肉,然後叫你食左佢。都係化學品之嘛,點解你要食漢堡牛肉唔食藍威寳牛肉吖?
我一直對呢種全球性大公司標榜自己係良心企業冇咩好感。佢地每年都有一系列嘅KPI (key performance indicator 關鍵效能指標 ),都係銷售額、銷售量、成本控制、市場佔有率等等。就係呢啲KPI令到所有產品研發時只會朝向搞掂呢啲KPI為目標。良心係呢個時候失咗蹤。而咁上下PR就賣下廣告搞下良心工程形象,因為呢個係PR嘅kpi。咦!你地終於發現。其實所謂嘅企業社會良心同佢地售賣嘅產品係冇關係架!
不過講番句公道説話,香港麥記價錢全球排行第6平,僅僅貴過幾個發展中嘅國家,好似烏克蘭,印度,南非,埃及等。以香港今時今日嘅物價嚟講,麥記要維持呢個低價格、同時又要迎合所有股東分花紅嘅期望,惟有放棄食物質素,俾啲下欄嘢人食。我成日聽到好多人話去外國食麥記好貴。其實我覺得只係香港麥記太平。呢個香港麥記要平嘅想法令香港麥記都唔敢加好多價。所以一份錢一份貨係永恆嘅道理。因為平,方便,好味而食麥記,咁唯有呢度祝各位身體健康,百毒不侵。

以上文章由食品供應商行內人吉仔撰寫

Go Green Hong Kong 編按:「香港麥當勞則強調一直選用優質牛肉,供應商亦跟美國麥當勞不同,但漢堡扒是否含有「粉紅泥渣」則要再跟進研究。」 兩年半前的新聞,究竟香港麥記跟進研究完未呢?福喜上海除了循環使用過期肉之外,有沒有炮製「粉紅泥渣」漢堡扒給香港麥記呢?

廣告